Привіт, Гість

dsoft blog

Налаштування реплікації Percona XtraDB Cluster на Ubuntu

Published by ds

Galera Cluster WSREP - це технологія, яка дозволяє створити географічно розподілений кластер баз даних MySQL / MariaDB. Ця технологія підтримує синхронізацію даних між всіма серверами кластера і забезпечує високу доступність та надійність бази даних. Щоб налаштувати Galera Cluster, слід дотримуватися наступних кроків:

Мастер-мастер реплікація mariadb

Крок 1: Встановлення необхідного програмного забезпечення :

Перед встановленням кластеру слід встановити базові програмні засоби, які будуть використовуватися для його роботи. Для цього відкрийте термінал та виконайте наступну команду:

sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install mariadb-server galera-4 rsync

Крок 2: Налаштування фаєрволу:Galera Cluster WSREP

Наступним кроком є налаштування файерволу для дозволу доступу до порту, який використовується для кластеру. Для цього відкрийте термінал та виконайте наступні команди:

sudo ufw allow 22/tcp
sudo ufw allow 3306/tcp
sudo ufw allow 4567/tcp
sudo ufw allow 4568/tcp
sudo ufw allow 4444/tcp
sudo ufw reload

Крок 3: Налаштування:

Наступним кроком є налаштування конфігурації. Для цього відредагуйте файл конфігурації MariaDB за допомогою команди:
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

У файлі конфігурації додайте наступні рядки під секцією [mysqld]:

[mysqld]
bind-address=0.0.0.0

wsrep_on=ON
wsrep_provider=/usr/lib/galera-4/libgalera_smm.so

wsrep_cluster_name="my_wsrep_cluster"
wsrep_cluster_address="gcomm://<IP адреса першого сервера>,<IP адреса другого сервера>,<IP адреса третього сервера>"
wsrep_node_name="<назва сервера>"
wsrep_node_address="<IP адреса цього сервера>"

wsrep_sst_method=rsync
wsrep_sst_auth=sstuser:sstpassword

Крок 4: Створення користувачів та дозволів Слід створити користувача для доступу до бази даних та дозволів для нього. Для цього відкрийте термінал та виконайте наступні команди

sudo mysql -u root -p

CREATE USER 'sstuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sstpassword';

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'sstuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
sudo systemctl restart mariadb

Це дозволить користувачу підключатися до бази даних та мати повний доступ до всіх таблиць та даних. 

Крок 5: Запуск кластеру Нарешті, запустіть Galera Cluster за допомогою команди:

sudo galera_new_cluster
Це створить новий кластер з першим сервером у списку, який вказується в налаштуваннях. Якщо ви бажаєте додати інші сервери до кластеру, запустіть на кожному сервері команду:

sudo systemctl start mariadb
Якщо кластер працює, то статус має бути «active (running)».

Для того щоб перевірити розмір кластеру можна скористатись командою:

mysql -u root -p

SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size';

mariadb size galera cluster

також деяку інформацію можна отримати за допомогою наступної команди:

show status like '%wsrep%';

Рекомендація виконуйте послідовно на кожному сервері а не паралельно.

Ще немає коментарів.

Авторизуйтесь, щоб залишити коментар.

Про нас

Деякі корисні статті присвячені розробці веб-додатків та технологіям, які допоможуть вам створити продуктивні та захищені веб-додатки.

Ми в соцемережах

  1. GitHub
  2. Twitter