Привіт, Гість

dsoft blog

Повна інструкція щодо інсталяції Zammad

Published by ds

Zammad - це потужна платформа управління заявками, яка дозволяє ефективно вирішувати та відстежувати клієнтські запити.

Zammad - це безкоштовний OpenSource HeplDesk .

У цій інструкції ми надамо вам повну інформацію про те, як правильно інсталювати HelpDesk Zammad на сервері Ubuntu 22.

Крок 1: Передумови Перш ніж розпочати, переконайтеся, що ваш сервер Ubuntu 22 встановлений і налаштований. Вам також знадобиться доступ до користувача з правами root або можливістю виконання команд в режимі sudo.

Крок 2: Оновлення системи Перш ніж продовжити, оновіть пакети вашої системи до останньої версії. Відкрийте термінал або SSH-сесію і виконайте наступні команди:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Крок 3: Встановлення залежностей Zammad вимагає наявності деяких залежностей. Встановіть їх, виконавши наступну команду:

sudo apt install curl wget git gpg nginx sqlite3 libnginx-mod-http-passenger

Крок 4: Встановлення Ruby Zammad працює на Ruby. Встановіть Ruby та необхідні пакети, виконавши наступні команди:

sudo apt install -y libssl-dev libreadline-dev zlib1g-dev
wget https://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/3.0/ruby-3.0.2.tar.gz
tar -xzvf ruby-3.0.2.tar.gz
cd ruby-3.0.2/
./configure
make
sudo make install

Крок 5: Встановлення Elasticsearch Zammad використовує Elasticsearch як базу даних. Встановіть Elasticsearch, виконавши наступні команди:

wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -
sudo apt install apt-transport-https
echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list
sudo apt update
sudo apt install elasticsearch

Крок 6: Встановлення Zammad Встановіть Zammad, виконавши наступні команди:

cd ~
git clone https://github.com/zammad/zammad.git
cd zammad
git checkout stable
sudo -H gem install bundler
bundle install --without test development mysql

Крок 7: Налаштування Zammad Запустіть майстер налаштування Zammad, який допоможе вам налаштувати деякі параметри:

sudo -H bundle exec rake db:create
sudo -H bundle exec rake db:migrate
sudo -H bundle exec rake assets:precompile
sudo -H bundle exec rake zammad:config:set RAILS_ENV=production

Крок 8: Налаштування Nginx Створіть новий файл конфігурації Nginx для Zammad:

Також з налаштуваннями Nginx та SSL-шифрування ви можете ознайомитись у попередній статті Встановлення та налаштування Nginx

server {
    listen 80;
    server_name your-domain.com;

    root /opt/zammad/public;

    client_max_body_size 50M;

    location ~ ^/(assets/|robots.txt|humans.txt|favicon.ico) {
        expires max;
        add_header Cache-Control public;
    }

    location /ws {
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "Upgrade";
        proxy_pass http://127.0.0.1:6042;
        proxy_read_timeout 86400;
    }

    location / {
        try_files $uri @zammad;
    }

    location @zammad {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_read_timeout 180;
    }
}

Збережіть файл та вийдіть з редактора.

Створіть символьну посилання та ввімкніть конфігурацію:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/zammad.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx

Крок 9: Запуск Zammad Запустіть Zammad, виконавши наступну команду:

sudo -H bundle exec rails s -p 3000 -b '0.0.0.0'

 

Тепер ви можете відкрити браузер та зайти на http://your-domain.com, де your-domain.com - це домен або IP-адреса вашого сервера. Ви повинні побачити сторінку входу до Zammad.

Сторінка налаштування Zammad

Це повна інструкція з інсталяції та налаштування Zammad на сервері Ubuntu 22. Виконуючи ці кроки, ви зможете успішно використовувати потужні можливості управління заявками, які надає Zammad.

В наступній статті ми налаштуємо Телеграм Бот для отримання заявок

Ще немає коментарів.

Авторизуйтесь, щоб залишити коментар.

Про нас

Деякі корисні статті присвячені розробці веб-додатків та технологіям, які допоможуть вам створити продуктивні та захищені веб-додатки.

Ми в соцемережах

  1. GitHub
  2. Twitter